Gezin en opvoeding

Begeleiding voor gezinnen en opvoedkundig advies. Ieder kind is verschillend en er bestaat helaas geen handleiding over hoe je de opvoeding het beste vorm kunt geven. Vanuit Kracht in Verandering kan ik je ondersteunen bij het oplossen van de opvoedsituaties die moeizaam of problematisch verlopen. Tijdens de begeleiding zullen we samen bekijken welke manier van opvoeden het beste bij jullie gezin past; het is dus maatwerk. De hulp duurt dan ook zolang als nodig en zo kort als mogelijk. De hulpvragen kunnen variëren van praktische opvoedvragen (dagroutine, leeftijdsadequaat gedrag, straffen en belonen, consequent zijn) tot vragen op het gebied van ‘hoe communiceer je met je kind’. Dit alles vanuit jullie manier van opvoeden; normen en waarden van  jullie als ouder(s) / opvoeder(s).  De gezinsbegeleiding is een systeemgerichte aanpak wat inhoudt dat het hele systeem (gezin, netwerk) betrokken wordt indien wenselijk en met betrekking tot de opvoedvragen. Het doel van de begeleiding is om je zelfvertrouwen in je rol als opvoeder te vergroten en weer  grip te krijgen op de opvoedingstaken. De hulp vindt bij jullie in de thuissituatie plaats.

Voor wie?

Gezinsbehandeling is bestemd voor ouders/opvoeders die in de opvoeding van hun kind(eren) problemen ondervinden in de breedste zin van het woord, gericht op de opvoeding en eventueel op andere gebieden in het dagelijkse leven die een soepele opvoeding belemmeren.

Contactmomenten

  • Er wordt gestart met een vrijblijvend informatief gesprek waarin je informatie krijgt over mijn werkwijze. Door dit informatief gesprek heb je tevens de mogelijkheid om te beslissen of het gesprek ‘goed voelt’ en je het proces aan wil gaan met mij.
  • Indien je akkoord gaat met de hulp zal er een intakegesprek plaatsvinden waarin jouw hulpvraag verduidelijkt wordt, doelen gesteld en afspraken gemaakt worden.
  • Tussentijds zullen er korte evaluatie momenten zijn om te kijken of de hulp aansluit bij je hulpvraag. Indien nodig passen we de doelen en/of de manier van werken aan.

Cliënten aan het woord:

‘Ik hoef niet meer de hele dag politieagent te zijn. Ik weet nu wat ik kan doen als de kinderen niet luisteren en dat voelt fijn. Ik voel me niet meer zo machteloos’

‘Ik wilde het zo anders doen dan mijn vader maar ik zie dat ik precies hetzelfde deed. Door de begeleiding heb ik geleerd wat ik wil houden van zijn manier van opvoeden, wat ik anders kan doen en hoe dan. Het is nu mijn keuze i.p.v. dat ik niet anders kan’ 

Deze site is ontwikkeld in samenwerking met LR Internet en Fantiestas Vormgeving
Algemene voorwaarden | Privacy reglement | Privacy policy

SKJ EMDR Therapeuten NFG