Trauma en EMDR

Bij het woord trauma denken mensen vaak aan extreme situaties. Het is echter zo dat trauma in vele soorten en maten voor kan komen. Op het moment dat je een heftige gebeurtenis meemaakt kan het zijn dat deze gebeurtenis een blijvend negatieve lading oproept als je in een soortgelijke situatie komt of terugdenkt aan de gebeurtenis zelf. De herinneringen worden als het ware steeds opnieuw negatief beleefd waarbij je forse emoties en lichamelijke reacties kunt ondervinden (denk aan klamme handen, een paniekaanval of hartkloppingen). Als je bij jezelf merkt dat bepaalde gebeurtenissen de je hebt meegemaakt je in die mate bezig blijven houden en je belemmeren in je dagdagelijkse bezigheden dan kan er sprake zijn van een trauma.

In de behandeling van trauma bestaan verschillende methodieken om de grip op je emoties en herinneringen terug te krijgen. EMDR is er daar eentje van, en wordt indien passend ingezet in combinatie met andere methodes voor traumabehandeling. EMDR (staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm waarbij je gedurende 6-10 afspraken van gemiddeld 1,5 uur aan de slag zal gaan met de verwerking van je trauma’s, angsten en andere emotioneel geladen problemen waar je in je dagelijkse leven mee geconfronteerd wordt. Met behulp van een vaststaand protocol wordt er een gebeurtenis / herinnering of emotie uitgepikt die voor jou veel spanning oproept, waarmee we aan de slag gaan. Dit doen we doordat ik afwisselend oogbewegingen, tikjes op de knieën of handen en klikje via een koptelefoon (bilaterale stimulatie genoemd) bij je toepas. Doel van deze bilaterale stimulatie is om de negatieve lading van de herinnering te verkleinen. Tijdens de sessies is het van belang dat de negatieve lading in zoverre verkleind wordt dat je met een neutraal/positief gevoel naar huis kunt. Het doel is dat je de grip op je emoties terugkrijgt en dat de herinnering aan hetgeen je hebt meegemaakt niet meer overheerst in je dagelijkse leven. De hulp vindt bij jou thuis plaats tenzij we daar andere afspraken over maken tijdens het intakegesprek.      

Voor wie?

Traumabehandeling is een methode voor volwassenen en kinderen die na een ingrijpende gebeurtenis klachten overhouden die hun dagelijks functioneren belemmeren. Bij sommige mensen verloopt de verwerking op een goede manier waardoor ze in staat zijn prima te functioneren zonder dat de gebeurtenis een belemmering vormt.
Het komt echter ook vaak voor dat iemand geconfronteerd blijft worden en als het ware vastloopt door de nare ervaringen en zelfs psychische klachten ontwikkelt. Traumabehandeling kan je ondersteunen in het verwerken van de negatieve herinneringen en gebeurtenissen waardoor de klachten afnemen. Kijk voor meer inhoudelijke en wetenschappelijke informatie over de werking van EMDR op: http://www.emdr-therapeuten.nl/              

Contactmomenten

  • Er wordt gestart met een vrijblijvend informatief gesprek waarin je informatie krijgt over mijn werkwijze. Door dit informatief gesprek heb je tevens de mogelijkheid om te beslissen of het gesprek ‘goed voelt’ en je het proces aan wil gaan met mij.
  • Indien je akkoord gaat met de hulp zal er een intakegesprek plaatsvinden waarin jouw hulpvraag verduidelijkt wordt, doelen gesteld en afspraken gemaakt worden.
  • Tussentijds zullen er korte evaluatiemomenten zijn om te kijken of de hulp aansluit bij je hulpvraag. Indien nodig passen we de doelen en/of de manier van werken aan.

Cliënten aan het woord:

‘Het heeft alles een lichter gevoel meegegeven, heel positief. Ik weet nu dat er een escape is uit het zware gevoel dat bij herinneringen uit die tijd hoorde’

‘De klikjes met de koptelefoon en de oogbewegingen vond ik maar raar, maar het heeft wel geholpen en het deed geen pijn. Ik snap niet hoe het kan maar ik ben niet meer bang als ik aan het ongeluk denk’.

Deze site is ontwikkeld in samenwerking met LR Internet en Fantiestas Vormgeving
Algemene voorwaarden | Privacy reglement | Privacy policy

SKJ EMDR Therapeuten NFG